top of page

REGLER KONKURRANSE

GENERELLE REGLER

 • Speilnummer: konkurranseledelsen tildeler samtlige deltakere hvert sitt speilnummer. Deltakeren inntar deretter sine respektive plasser på konkurransearenaen. Konkurranseledelsen kontrollerer at speilnummeret stemmer med deltakerens nav. 

 • Minimum antall deltakere i en kategori/disiplin: disipliner med færre enn 3 påmeldte deltakere vil bli kansellert. Trondheim Frisør- og Velværelaug kan ikke holdes ansvarlig for noen følgeskader.

 • Øvelseshoder presenteres på gulvstativ som deltakeren selv må ha med.

 • Det er ikke tillatt å etterlate verktøy eller andre objekter på arbeidsbordet.

 • Overtredelse av konkurransereglene vil bli tildelt straffepoeng i henhold til gjeldende straffepoengskala. Konkurransedeltagerne vil bli informert om sine straffepoeng via resultatlisten. Det gis 30 straffepoeng per brudd på reglement. 

 • Friseringsstøtte: det er ikke tillatt med noen former for friseringsstøtte/innlegg/fyll. 

 • Make-up: upassende make-up I både dame- og herreklassene kan bli tildelt straffepoeng.

 • Klær: øvelseshoder og levende modeller kan ikke ha antrekk som viser noen former for logoer, designernavn eller liknende.

KONTROLLKOMITEEN

​Kontrollkomiteens oppgave er å avdekke eventuell brudd på reglementet og tildele straffepoeng.

 • Før konkurransestart sjekker kontrollkomiteen modellene/øvelseshodene for å se om deltakeren har fulgt reglementet.

 • Etter avslutning av disiplinen sjekker kontrollkomiteen. Hvis det oppdages overtredelser, tildeles straffepoeng.

 • Under konkurransen observerer kontrollkomiteen deltakerne. Hvis de ser en deltaker som bryter reglene, rapporterer de speilnsummer og bruddet til generalkommisær. Sammen bestemmer de deltakerens straffepoeng. 

 • Alle avgjørelser er basert på flertallsprinsippet, og signeres av alle.

 • Generalkommisær overleverer den endelige listen til datapersonalet i en lukket konvolutt. Når poengene blir lagt inn i datamaskinen, blir konvolutten åpnet og straffepoengene legges inn samtidig.

 • Straffepoengene vises på resultatlisten.

BEDØMMING

​Under bedømmingen ser dommerne på disse elementene:

 • Form, kjedelighet og tilpassing

 • Friseringsteknikk

 • Fargearbeid og harmoni

 • Tidsriktig

Vektingen av elementene varierer i de forskjellige disiplinene. 

DELTAKERE MED LIK POENGSUM

Individuelle kategorier

Dersom deltakere ender opp med lik poengsum, blir plasseringen bestem etter følgende regel:

 • Dommer 1 sine poeng avgjør plasseringen. Den deltakeren som har fått flest poeng fra denne dommeren får plassering foran den/de andre deltakerne.

FULT REGLEMENT kan lastes ned her med mer informasjon om hver kategori med blant annet tillatte verktøy, farger og poeng. 

bottom of page