OM OSS

TRONDHEIM FRISØR - OG VELVÆRELAUG  jobber for fellesskap på tvers av bedrifter, vi fokuserer på utvikling av bransjen og fremme frisørfaget. Vi er NFVB's forlengelse ut til medlemmene.  

I tillegg arrangerer TRONDHEIM FRISØR - OG VELVÆRELAUG den årlige Frisørmessen Trondheim Hair Open hvert år i november, som samler frisørbransjen i regionen, og fremmer konkurransefrisering. Dette i samarbeid med våre leverandører.

Vi arrangerer også kurs for medlemmer og ikke medlemmer, hvor de som benytter seg av disse medlemsfordelene gjerne sparer inn medlemsavgiften ved å delta på disse fordelaktige kursene til redusert pris for laugets medlemmer. Vi holder laugsmøter med ulike fokus på ulike saker relevant for bransjen, dette er en flott arena og møte kolleger utenfor sin egen bedrift og diskuterer stort og smått.  I løpet av året har vi også sosiale tilstelninger for våre medlemmer slik som Sommerfest og Julemøte.

Styret i Trondheim frisør - og velværelaug 2019 består av følgende personer:
Oldermann               Nina Riber
Nesteoldermann      Ann Cathrin Lothe
Skattemester           Wenche Kristiansen

Bisitter                      Charlotte Roaldseth
Skriver                      Therese Grande Dragsten
1.varabisitter            Gunn Mari Sørløkk
2.varabisitter            Stine Bentzen


Ønsker du å bli medlem i TRONDHEIM FRISØR - OG VELVÆRELAUG?
Ta kontakt med oss på frisorlaug.trondheim@gmail.com