Påmelding konkurransefrisering
for skoleelever

Skoleelever stiller gratis.
Reglement og dagsplan for arrangementet finner du her på vår hjemmeside. Vennligst fyll ut dette påmeldingsskjema hvis du ønsker å være deltager på konkurransefriseringen på Trondheim Hair Open 2019. 

Påmeldingsfrist  22.oktober.2019

trondheim frisør - og velværelaug